Mentő alkalmazása a fogathajtó versenyeken
>>>   VISSZA   <<<
>>>   VISSZA   <<<
A listában szereplő szolgáltatók elérhetősége megtekinthető       ITT
RÉSZLET: 2004. évi I. törvény a sportról
I. fejezet; A Sportoló jogállása; Általános szabályok 1. §

(1) A sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.
(2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés, vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja.
(3) Versenyszrűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezet vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló.

RÉSZLET: 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet

A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a versenyzőt, a szabadidős sportolót (a továbbiakban együtt: sportoló), valamint a sportszakembert ellátó, továbbá a sportrendezvényen, szabadidősport eseményen egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, illetve egészségügyi dolgozóra, a sportrendezvény, szabadidősport esemény szervezőjére, továbbá a sportegészségügyi ellátásban részt vevő sportolóra és sportszakemberre.

A sportrendezvényekkel és a szabadidősport eseményekkel kapcsolatos sportegészségügyi és sürgősségi feladatokról
16. § (1) A sportrendezvényen és a szabadidősport eseményen előforduló sérülések és balesetek ellátása érdekében a szervező a sportrendezvény és a szabadidősport esemény jellegétől függően köteles biztosítani a mentésről szóló 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 2. számú melléklete szerinti:
a) gyalogőrséget, ügyeletet, illetve
b) mozgóőrséget.
(2) A szervező mozgóőrséget köteles biztosítani:
a) az autó-motor, ejtőernyős, labdarúgó első osztályú, lovas, motorcsónak, repülő sportágak sportrendezvényein;
b) olyan sportrendezvényen és szabadidősport eseményen, ahol a résztvevők száma az ötszáz főt várhatóan meghaladja, valamint azoknak a sportágaknak a sportrendezvényein és szabadidősport eseményein, melyekben fokozott a sérülésveszély.


RÉSZLET: 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet

f) mozgóőrség: mentési készenlét a rendezvények, mentési tevékenységet igénylő egyéb események egészségügyi ellátásának biztosítására a 2. számú mellékletben meghatározott személyi, tárgyi feltételeknek megfelelően;

RÉSZLET: 2. számú melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja
1. Gyalogőrség
1.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél mentőgépjármű igénybevétele nélkül történik a rendezvény részvevőinek egészségügyi biztosítása.
1.2. Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 500-1000 fő között van, kivéve a 2.6.1. alpont szerinti esetet. Ezen létszám feletti résztvevő esetén mozgóőrség biztosítása szükséges.
1.3. Az ellátást mentőápoló, mentőtiszt, (mentő)orvos, oxyológus szakorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.
1.4. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas (állandó vagy ideiglenes) helyiséget fektetési lehetőséggel. Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről, amelynek összetételét az OMSZ szakmai útmutatóban határozza meg.
2. Mozgóőrség
2.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél a mentési készenlét végzése e rendelet szerint meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá meghatározott helyszínen és ideig történik. Mentési készenlét alatt értendő a várható oxyológiai ellátás helyszínén az orvosi, a mentőtiszti, illetve a mentőápolói szintű ellátás biztosítása.
2.2. Mozgóőrséget mentési tevékenységet végző szervezet láthat el.
2.3. A mozgóőrségen a 2.4. pont a)-h) alpontjaiban felsorolt mentőgépjárművek közül a várható oxyológiai ellátás szintjének megfelelőt kell biztosítani, figyelembe véve a 2.6. pontban foglaltakat.
2.4. A mozgóőrség által végzett egészségügyi biztosítás ellátható:
a) mentőgépkocsival,
b) kiemelt mentőgépkocsival,
c) esetkocsival,
d) rohamkocsival,
e) gyermekmentő-rohamkocsival,
f) légi mentőjárművel,
g) mentőorvosi gépkocsival,
h) mentő-motorkerékpárral, illetve
i) oxyológiai ambulanciával.

2.6. A mozgóőrség egészségügyi biztosításának szintjei:
2.6.1. Kisebb létszámú (1000 fő alatti) rendezvény esetén mozgóőrség akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve külön jogszabály a (sport)esemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja. (215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet) LÁSD FENT
2.6.2. 1001-5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges.
2.6.3. 5001-10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.
2.6.4. 10 001-50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.


MÓDOSÍTÁS!  5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről
JOGSZABÁLYOK
>>>     TOVÁBB...    >>>
Magán mentő szervezetek 


                          
forrás: www.lovasszovetseg.hu                  2016-01-05

Az alább felsorolt, Országos Mentőszolgálattal szerződést kötött, magán mentő szervezetek szolgáltatásait vehetik igénybe a versenyrendezők.
(A listát az OMSZ tájékoztatása alapján folyamatosan frissítjük)
A lista megtekinthető          ITT